Till innehåll på sidan

On Methods for Solving Symmetric Systems of Linear Equations Arising in Optimization

Tid: Fr 2015-06-12 kl 14.00

Plats: sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik - Optimeringslära och systemteori

Respondent: Tove Odland , Matematik

Opponent: Professor William W Hager, Dept of Mathematics, University of Florida, Gainesville, USA

Handledare: Professor Anders Forsgren