Till innehåll på sidan

On Parameter Estimation Employing Sinewave Fit and Phase Noise Compensation in OFDM Systems

Tid: On 2015-06-17 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Signal Processing

Respondent: Senay Amanuel Negusse , Signal Processing

Opponent: Professor Mikka Valkama, Tampere University of Technology, FI

Handledare: Professor Peter Händel