Till innehåll på sidan

On the optimal use of industrial-generated biomass residues for polygeneration

Tid: Ti 2014-02-04 kl 10.00

Plats: Sal B3, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Marianne Salomón Popa , Energiteknik

Opponent: Prof. Lasse Rosendahl

Handledare: Prof. Torsten H. Fransson