Till innehåll på sidan

Optimal damping and slow sound in ducts

Tid: Ti 2019-06-04 kl 10.15

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Farkostteknik

Respondent: Zhe Zhang , Farkost och Flyg

Opponent: Professor Dr. Lars Enghardt, Technical University of Berlin, Tyskland

Handledare: Professor Mats Åbom