Till innehåll på sidan

Oxidation and corrosion fatigue aspects of cast exhaust manifolds

Tid: Fr 2015-05-29 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Madeleine Ekström , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Babette Tonn, Institute of Metallurgy, Dept. of Foundry Tecknology, Clausthal University, Clausthal-Zellerfeld, Tyskland

Handledare: Prof. Steran Jonsson