Till innehåll på sidan

Peakflow response of stream networks - implications of physical descriptions of streams and temporal change

Tid: Ti 2015-09-29 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, 100 44 Stockholm

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot hydraulik och teknisk hydrologi

Respondent: Anna Åkesson

Opponent: Dr Alberto Viglione, Vienna University of Technology, Österrike

Handledare: Professor Anders Wörman