Till innehåll på sidan

Principles for modelling of manufacturing sequences

Tid: Fr 2015-11-06 kl 10.00

Plats: Brinellsal M311, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Industriell produktion

Respondent: Mats Werke , Industriell produktion

Opponent: Prof. Carin Andersson, Industriell produktion, Lunds tekniska högskola, Lund

Handledare: Prof. Mihai Nicolescu