Till innehåll på sidan

Probabilistic high cycle fatigue models - volumetric approaches

Tid: Fr 2015-12-11 kl 10.15

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Hållfasthetslära

Respondent: Salar Sadek , Hållfasthetslära

Opponent: Professor Anders Ekberg, Tillämpad mekanik, Chalmers, Göteborg

Handledare: Professor Mårten Olsson