Till innehåll på sidan

Rigid-Body Attitude Control and Related Topics

Tid: Fr 2015-11-06 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Optimeringslära och systemteori

Respondent: Johan Markdahl , Matematik

Opponent: Professor Bijoy Ghosh, Texas Tech University, Broadway and Boston, Lubbock, Texas, USA

Handledare: Professor Xiaoming Hu