Till innehåll på sidan

Safety Format for Non-linear Analysis of RC Structures Subjected to Multiple Failure Modes

Tid: On 2015-05-06 kl 11.30

Plats: Aula Albenga, Dep. of Structural and Geotechnical Engineering, Politecnico di Torino, Italien

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot bro - och stålbyggnad

Respondent: Filippo Sangiorgio

Opponent: Dr Diego Allaix, Politecnico di Torino, Italien

Handledare: Professor Johan Silfwerbrand