Till innehåll på sidan

Solubility of hydrogen in slags and its impact on ladle refining

Tid: Fr 2015-09-04 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Metallurgisk processvetenskap

Respondent: Jenny Hurtig , Materialvetenskap

Opponent: Prof. Seppo Louhenkilpi, Metallurgy, Dept of Materials Science and Engineering, Aalto University, Finland

Handledare: Prof. Sichen Du