Till innehåll på sidan

Sustainable phosphorus removal in onsite wastewater treatment

Tid: Må 2013-05-13 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: David Eveborn

Opponent: Professor Paul Withers, Bangor University, Storbritannien

Handledare: Professor Jon Petter Gustafsson