Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tailored adhesion of PISA-latexes for cellulose modification and new materials

Tid: Fr 2019-02-22 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Joakim Engström , Fiber- och polymervetenskap

Opponent: Prof. Robert Pelton, McMaster University, Canada

Handledare: Prof. Eva Malmström, KTH

Exportera till kalender