Till innehåll på sidan

Theoretical investigation of copper precipitation in steel

Tid: Fr 2015-11-13 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Oleg Gorbatov , Materialvetenskap

Opponent: Assoc. Prof. Marcel Sluiter, Dept. of Materials Science and Engineering, Delft University of Technology, Holland

Handledare: Prof. Andrei Ruban