Till innehåll på sidan

Thermodynamic investigation of systems related to TWIP steels

Tid: Fr 2015-05-22 kl 10.00

Plats: Sal B2, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Materialvetenskap

Respondent: Bonnie Lindahl , Materialvetenskap

Opponent: RNDr. Ales Kroupa CSc. Institute of Physics of Materials Academy of Sciences of the Czech Republic Zizkova, Brno, Tjeckoslovakien

Handledare: Prof. Malin Selleby