Till innehåll på sidan

Topology Optimization of Fatigue-Constrained Structures

Tid: Fr 2015-05-22 kl 14.00

Plats: sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik

Respondent: Henrik Svärd , Matematik

Opponent: Professor Pierre Duysinx, LTAS-Automotive Engineering, University of Liège, Liege, Belgien

Handledare: Professor Krister Svanberg