Till innehåll på sidan

Towards model-based development of heavy truck synchronizers

Tid: To 2018-11-22 kl 10.00

Plats: Sal Gladan, Brinellvägen 85, plan 3, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Daniel Häggström , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Pär Marklund, Maskinelement, Luleå tekniska universitet, Luleå

Handledare: Univ. Adjunkt. Ulf Sellgren