Till innehåll på sidan

UPPSKJUTEN: I originalets tjänst: Om framställandet och bevarandet av kalkmåleri i svenska kyrkorum mellan 1850 och 1980

Disputationen är uppskjuten till ett senare tillfälle.

Tid: Fr 2015-09-04 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Arkitekturhistoria

Respondent: Hélène Svahn Garreau

Opponent: Dr Maria Brunskog, Uppsala Universitet

Handledare: Professor Johan Mårtelius