Till innehåll på sidan

Varför gör vi inte som vi säger? Realitet, retorik och dialektik i svensk stadsutveckling med fokus på fysiska strukturer och energi

Tid: Fr 2015-05-29 kl 09.30

Plats: Sal L1, Drottning Kristinas Väg 30, KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys med inriktning mot urbana och regionala studier

Respondent: Tony Svensson

Opponent: Professor Kristina L Nilsson, Luleå tekniska universitet

Handledare: Professor Göran Cars