Till innehåll på sidan

Integrering av miljö och hållbar utveckling i utbildningsprogram

Prodekanus Per Berglund välkomnar KTH:s personal till seminarium med fokus på utbildning och kvalitet.

Tid: To 2012-11-08 kl 11.30 - 12.30

Plats: Sal H1, Teknikringen 33, 2 tr, KTH Campus

Kontakt:

Carina Kjörling UF/PLE

Resultat från den hållbarhetsenkät som programansvariga för KTH:s civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och arkitektutbildningar genomförde under försommaren 2012 och diskussion kring vägar framåt. Självvärderingsenkäten hade två viktiga syften, förberedelse inför Högskoleverkets utvärdering samt stöd till det kontinuerliga kvalitetsarbetet kring hållbar utveckling i KTH:s utbildningar. Medverkande: Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling

Anmäl dig via länk nedan:

event.sys.kth.se/event/kthutbildning20121108/