Till innehåll på sidan

Järnvägens organisation - Ett lyft för Järnvägen?

Järnvägsgruppens KTH årliga seminarium 2015 vill ge olika perspektiv på viktiga frågor kring järnvägens framtida organisation. Regeringen har tillsatt en utredning som enligt direktiven ska göra en översyn av järnvägens organisation i syfte att föreslå förbättringar som på bästa sätt möter framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem. Enligt ett nytt tilläggsdirektiv från regeringen ska utredningen bland annat utvärdera och analysera behov av åtgärder för att säkerställa att Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare tar det samlade ansvaret för utförande och uppföljning av järnvägsunderhållet.

Tid: Ti 2015-05-26 kl 13.00 - 16.30

Plats: Sal D1, Lindstedtsvägen 17

Under seminariet ger olika aktörer som är verksamma inom järnvägs- och transportsektorn sin syn på järnvägens framtida organisation. Seminariet vänder sig till ett brett spektrum av aktörer t ex. transportköpare, transportföretag, järnvägsindustrin och banhållare. Vidare riktar sig seminariet till de politiker och beslutsfattare som formulerar förutsättningarna för ett effektivt och hållbart transportsystem i Sverige.

Läs mer.

Kontakt: