Till innehåll på sidan

KTH som etisk miljö?

Tid: On 2020-02-19 kl 16.15 - 17.30

Plats: SAHARA, Teknikringen 10B nb

Inledare: Karin Edvardsson Björnberg, docent vid avdelningen för filosofi, KTH

Inom många professioner finns kodifierade normer som styr hur professionens representanter bör agera. Många av dessa koder går att återfinna inom områden som på ett eller annat sätt påverkar människors liv och hälsa. Läkarförbundets etiska regler är ett exempel. Sveriges ingenjörers hederskodex är ett annat. För universitetsanställda lärare och forskare finns ingen enhetlig yrkesetisk kod. De etiska normer som styr verksamheten är istället utspridda i en mängd olika styrdokument. Vid seminariet kommer vi att titta närmare på några av dessa styrdokument med särskilt fokus på KTH:s etiska policy och den professionsetik som där kommer till uttryck: Vilka etiska normer och principer gäller (bör gälla) för vår forskning, undervisning och samverkan med det omgivande samhället? Vad är ett moraliskt ”gott” akademiskt arbete? På vilket sätt kan praktik och kollegial reflektion hjälpa oss att bli mer professionella ur ett etiskt perspektiv? Hur utvecklar vi ett etiskt förhållningssätt som lärare och forskare? Bör vi sträva efter att vara moraliska föredömen för våra studenter?
 

Utökad beskrivning

Seminariet är det andra av planerade fem under våren 2020. Bakom dem står ett nätverk för bildning på KTH, med ett 15-tal lärare/forskare. I mars är det preliminära temat "Vetenskapstvivel " med Sven Ove Hansson, professor i filosofi på KTH, i april är det preliminära temat ”Skönlitteratur för ingenjörer- och andra”. Upplysningar om nätverket och dess aktiviteter lämnas av Per Jacobsson, perjac@kth.se .

Kontaktperson

Per Jacobsson

E-postadress

perjac@kth.se