Till innehåll på sidan

Projektutställning på OpenLab

Tid: To 2014-01-16 kl 09.00 - 11.30

Plats: OpenLab, KTH, Lindstedtsvägen 24 (BV), Stockholm

Torsdagen den 16 januari kl. 9.00 presenterar projektgrupperna på OpenLab sina resultat – koncept och konkreta lösningar – gällande utmaningar för den växande & hållbara storstaden:

  • framtida transportlösningar i innerstaden
  • en förbättrad och värdig äldrevård
  • utvecklad samverkan och vårdplanering inom sjuk- och hälsovården

Kom och ta del av studenternas slutpresentationer och besök deras utställningsmontrar!

På OpenLab-kursen arbetar mastersstudenter i interdisciplinära grupper på uppdrag av Stockholm med att hitta konkreta lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Denna höst har Äldreförvaltningen och Miljöförvaltningen på Stockholm stad och hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Stockholms läns landsting bidragit med utmaningarna.

Först kommer projektgrupperna redogöra för sina projekt och berätta om sina processer. Därefter presenteras förslagen i sin helhet och hur de är tänkta att fungera i praktiken. Prototyper kommer att finnas för att kunna ta del förslagen.

Som grund för pedagogik och metod inom OpenLab-kursen arbetar vi med Design Thinking som kreativt förhållningssätt och SCRUM som projektmetodik och motor i genomförandet av projektet.

Program:

09.00 – 09.15 Välkomna till OpenLab – Ivar Björkman
09.15 – 10.00 Projektpresentationer
10.00 – 10.15 Kaffe
10.15 – 11.30 Projektutställning: aktiviteter och samtal.

 

Kontakta Sarah B. Johansson, kommunikationsansvarig på OpenLab för ytterligare information.
M: sarah.b.johansson@openlab.se
T: +46 72-901 77 44

OpenLab är en verksamhet och en fysisk plats där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför.