Till innehåll på sidan

[Fullbokat] Workshop 2 – Skriv utkast till exjobbet

Hur kan jag formulera vad jag har gjort och vad jag har kommit fram till? Hur hittar jag en stil som passar? Välkommen till en workshop för dig som skriver exjobb eller kexjobb.

Tid: To 2023-03-23 kl 16.15 - 19.00

Plats: KTH Biblioteket, Osquars backe 31 – Registration required

Språk: Svenska och engelska

Foto på student och bibliotekarie som diskuterar

Denna workshop är för närvarande fullbokad, men du kan ställa dig på väntelistan.

Under denna workshop kommer vi att arbeta med textstruktur, att skriva och redigera, integrera källor och referera. 

Skrivfokus för denna workshop är struktur i stycken och flyt i texten.

Du lär dig att  

  • hitta din akademiska röst  

  • skriva så att resonemanget blir tydligt: retoriska drag och retorisk hållning

  • integrera källor i dina resonemang 

  • referera till källor med hjälp av referenshanteringsprogram

  • använda återkoppling du fått

  • integrera figurer, tabeller och citat i ditt eget resonemang

  • använda bilder och ange upphovsperson på rätt sätt

  • revidera din text

  • övervinna skrivkramp 

Om workshopserien för exjobbsskrivande studenter

Att skriva ett exjobb eller kexjobb kan vara en utmaning. Under våren 2023 erbjuder Centrum för akademiskt skrivande och retorik och KTH Biblioteket en serie på tre workshoppar för att stödja dig i de olika faserna av arbetet. Du kan anmäla dig till en, två eller alla tre workshoppar. Om workshopparna blir fullbokade kommer vi dock att prioritera de som deltagit i tidigare workshoppar.

Workshopparna kommer att innehålla korta presentationer om relevanta teman, tid att arbeta med dessa teman i ditt eget examensarbete och möjligheter att få individuellt stöd. Presentationerna under workshopparna kommer att hållas på engelska. Individuellt stöd kan ges både på svenska och engelska.