Till innehåll på sidan

Hållbar utveckling i utbildning

Ingår i KTH:s utbildnings- och kvalitetsseminarieserie under ledning av prodekanus Per Berglund.

Hur långt har vi kommit med integrering av hållbar utveckling i utbildningen på KTH ? Resultat från UKÄ:s tematiska utvärdering 2017 kommer att presenteras liksom en lägesrapport kring KTH:s arbete.

Tid: Ti 2018-03-27 kl 12.15 - 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

The seminar will also be shown live through this  link

You can also choose to watch the seminar in hindsight through this link 

Göran Finnveden är Vicerektor för hållbar utveckling. Han är ordförande i KTH-Sustainability samt ansvarar för frågor som rör hållbar utveckling i utbildning och forskning.

Anmälan sker via länk nedan. Anmälan är öppen till och med 2018-03-22.
Lunchsmörgås med dryck serveras till anmälda från kl 12:00.
Kom i tid så du hinner avnjuta din smörgås!

Anmälan

Kontakt: Carina Kjörling, UF/Planerings- och utredningsavdelningen, carinak@kth.se