Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Human-structure interaction effect on the dynamic response of footbridges

An analytical and experimental study

Tid: Fr 2023-11-24 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68108904941

Språk: Engelska

Ämnesområde: Byggvetenskap, Bro- och stålbyggnad

Respondent: Daniel Colmenares , Bro- och stålbyggnad

Opponent: Associate Professor Federica Tubino, Università degli Studi di Genova, Italy

Handledare: Professor Raid Karoumi, Bro- och stålbyggnad, Järnvägsgruppen, JVG; Ph.D. Andreas Andersson, Bro- och stålbyggnad

Exportera till kalender

QC 20231026

Abstract

Slanka och lätta gångbroar med låg dämpning kan vara känsliga för dynamiskbelastning från fotgängare om stegfrekvensen sammanfaller med någon av bronsegenfrekvenser. Detta kan resultera i överskridande av komfortrelaterade bruksgränskrav.Samverkan mellan fotgängare och bro kan liknas vid ett massdämparsystemvilket resulterar i ändrade modala egenskaper för det kopplade systemet.För dynamiska analyser av gångbroar används ofta finita elementmetoden (FEM)där lasten från en gående folksamling ofta beskrivs som en stationär harmonisklast. Detta forskningsprojekt syftar till att utveckla en generell analytisk lösningför rörliga harmoniska laster (artikel I) baserat på 2D Bernoulli–Euler balkteori förkontinuerliga balkar på elastiska upplag. Analytiska lösningar har även utvecklatsavseende dynamiska förstoringsfaktorer för det kopplade systemet mellan fotgängareoch bro (artikel II) samt system med ekvivalent dämpning eller ekvivalentkraft (artikel III) baserat på responsamplituder. En experimentell studie har ävenutförts på Folke Bernadottes bro i Stockholm (artikel IV), i syfte att uppskatta ochvalidera samverkan mellan fotgängare och bro baserat på frekvenssvarsfunktioneroch motsvarande analytiska lösningar. Slutligen har samverkan mellan fotgängareoch bro undersökts på basis av stokastiska vibrationer (artikel V) där förväntadrespons beräknas baserat på ett lastspektrum för gånglaster.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-338779