Till innehåll på sidan

Hundar i staden - vilken betydelse har grönområden?

Vad betyder närhet till grönområden?

Tid: Fr 2023-05-26 kl 08.15

Videolänk: Zoom (länk skickas ut efter anmälan)

Under pandemin ökade antalet registrerade hundar i Sverige från 0,9 till 1 miljon. Många av hundarna är urbana. 20 000 återfinns i Stockholms innerstad och ungefär 60 000 hundar finns i södra respektive norra Storstockholm. Hur planeras det för hundar i den befintliga bebyggelsen och i våra nya bostadsområden? Syftet med det här specifika projektet är att ta reda på var hundarna bor i staden och om den rumsliga fördelningen kan förklaras av socioekonomiska faktorer hos personerna boende i olika områden och om närhet till grönområden generellt och inte minst hundrastgårdar har en påverkan på om man väljer att ha hund.

Medverkande:
Emma Almquist, etolog, Djurvetologen.
Mats Wilhelmsson, professor, KTH.

Moderator: Cecilia Hermansson, docent och forskare, KTH

Anmälan

KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla

För mer information

KTH Bostad 2.0 - En bostadsmarknad för alla

Kontaktperson

Chi An Gramfors Englund
​​​​​​​cage2@kth.se ​​​​​​​