Till innehåll på sidan

Industrial Ecology in the quest for sustainable urban development: the case of Hammarby sjöstad

Tid: Må 2014-06-02 kl 13.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, Sing-Sing, KTH

Ämnesområde: Industriell ekologi

Respondent: Sofie Pandis Iveroth

Opponent: Professor emeritus Leenard Baas, Linköpings universitet

Handledare: Docent Fredrik Gröndahl

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2014-04-29