Till innehåll på sidan

Invigning av Malvinas väg

Den 8:e juni byter Osquldas väg namn till Malvinas väg. KTH Equality Office vill därför bjuda in KTH:s studenter och medarbetare till invigningen av den nya Malvinas väg. KTH Equality Office vill tillsammans med er fira ett mer inkluderande Campus för våra studenter och medarbetare.

Tid: Fr 2018-06-08 kl 13.00 - 14.15

Plats: Osquldas/Malvinas väg och Kårhuset Nymble

Kontakt:

Alice Marshall

Program

13.00- Den gamla Osquldas väg, utanför Resturang Q.

Anna Wahl, Vicerektor för jämställdhet och värdegrund täcker av de nya gatuskyltarna.

13.30- 14.15 Nya matsalen, Kåren. Drottning Kristinas väg 19

Festligheter med tårta och alkoholfritt bubbel och möjligheten att lyssna på intressanta talare som berättar om bakgrunden till namnbytet.

Först till kvarn gäller: Anmälan

Osquldas väg och Malvinas väg: Historisk bakgrund

Vid KTH och Tekniska Högskolans Studentkår har Osquar och Osqulda varit benämningar för manliga respektive kvinnliga teknologer. Gatunamnet Osquars Backe fastställdes 1965, Osquldas väg 1990. Namnen fastställdes efter förslag från KTH. Namnet Osqulda uppfattas dock som ett uttryck för kränkande värderingar. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms Stad tog beslutet att detta var ett tillräckligt stärkt skäl för att ändra namnet. Som nytt namn på gatan tog Stadsbyggnadsnämnden beslutet att ändra till Malvinas väg.

Namnet Malvina anknyter till nätverket Malvina för kvinnliga teknologer på KTH. Malvina är en förening under Tekniska Högskolans Studentkår och har ca 1500 aktiva medlemmar. Nätverket startades 1927 som Kvinnliga Teknologers Sammanslutning och fick 1986 namnet Malvina. Namnet Malvina tros ha valts eftersom beslutet om nytt namn fattades den dag (28 november) då Malvina hade namnsdag enligt den namnlängd (den s.k. trenamnslängden) som gällde 1986-1993. Namnet Malvina som ersättare av Osqulda har förankrats hos rektor på KTH, vicerektor för jämställdhet och värdegrund, förvaltningschef KTH, THS ordförande, Malvinas ordförande, fastighetschefen för Akademiska Hus, fastighetschef på Einar Mattsson, och hos Harriet Ryd, en av de första kvinnliga professorerna på KTH som var med då nätverket tog namnet Malvina.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-06-05