Till innehåll på sidan

Framtidens ingenjör för en bättre värld

Framtidens ingenjörer för en bättre värld – vad kommer att krävas av dem? Samhället och teknikutvecklingen förändras i allt högre tempo och utmaningarna vi står inför är många. På KTH arbetar man målmedvetet för att forma utbildning och forskning för att möta de nya kraven, sammanfattade i visionen ”For a brighter tomorrow”.

Tid: On 2019-12-11 kl 14.00 - 17.00

Plats: Ångdomen, KTH Biblioteket, Osquars backe 31

Kontakt:

Annika Stensson Trigell

Centralt är att hållbar utveckling, jämlikhet, internationalisering och digitalisering genomsyrar alla delar av verksamheten. Hur bedrivs detta förändringsarbete i praktiken? Svaret ges under en spännande eftermiddag, arrangerad av IVAs avdelning för Maskinteknik och KTH. Konkreta exempel på hur man får genomslag genom att gå från utbildning till innovation och forskning till innovation presenteras.

I den avslutande panelen, bestående av representanter från industri, akademi och studenter, diskuteras kraven på ingenjörsutbildning och vad som behöver göras framöver för att kunna forma ingenjörer som kan bli ännu bättre på att lösa framtidens utmaningar.

Webbadress för mer information:

www.iva.se/event/framtidensingenjor/

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-25