Till innehåll på sidan

Kan AI få Nobelpris?

Hur påverkar AI framtidens forskning och vetenskap? Vad kan den få för betydelse? Ska AI kunna få Nobelpris? Välkommen till ett samtal på Nobelmuseet där tre forskare diskuterar ämnet från olika infallsvinklar!

Tid: Må 2023-10-02 kl 16.00

Plats: Nobelprismuseet, Stortorget 2

Språk: Svenska

Medverkande: Nina Wormbs (KTH), Magnus Boman (KTH/KI) och Åsa Wikforss (SU)

Artificiell intelligens (AI) får en allt större betydelse, inte minst inom forskning. Inom flera vetenskapsområden är AI nödvändigt för att kunna bearbeta enorma mängder data. Vilka vetenskapliga genombrott kan AI ge? Påverkar denna utveckling tilltron till forskning? Och hur kan AI förändra och påverka forskarrollen - borde AI rentav kunna tilldelas Nobelpris?

I ett öppet samtal på Nobelprismuseet diskuterar tre forskare möjligheter, utmaningar och farhågor när AI får en allt viktigare roll inom forskningen.

Publiken får chans att besöka museets utställningar innan och efter.

Anmäl dig till samtalet

Deltagare

  • Nina Wormbs , professor i teknikhistoria vid KTH
  • Magnus Boman , professor i intelligenta programvarutjänster på svenska vid KTH och affilierad forskare vid Karolinska Institutet.
  • Åsa Wikforss,  professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet

Samtalet modereras av Cissi Askwall, Vetenskapsrådet.

Nobel Calling

Samtalet arrangeras gemensamt av KTH, SU, KI och Nobelmuseet inom ramen för Nobel Calling, ett årligt projekt som leds av Nobelmuseet. Nobel Calling syftar till att samla aktiviteter inom forskning och vetenskap som arrangeras i Stockholm under veckan då årets Nobelpris tillkännages. I år arrangeras Nobel Calling mellan 28 september och 9 oktober.

Alla KTH:s aktiviteter under veckan

Fullständigt program för Nobel Calling