Till innehåll på sidan

Övergödning och kretslopp

KTH och Teknikmarknad hälsar dig välkommen till en halvdag med information om Agenda 2030 samt hur agendan kan bidra till nya rön och till hur ny teknik kan bidra till utvecklingsarbetet och inspirera till nya hållbara lösningar när det gäller övergödningsproblematiken.

Tid: On 2020-02-12 kl 11.30 - 16.30

Plats: Multi-Purpose Hall, Openlab, KTH, Valhallavägen 79, Stockholm

Kontakt:

Övergödning och kretslopp ger exempel på hur fosfor och andra fraktioner kan återföras som resurs till samhället. Under seminariet sammanfattas möjligheterna till en ny inriktning för åtgärd av övergödning – vattenförekomsters ekologiska status.

Seminariet vänder sig till dig som är verksam inom områden som berör planering, åtgärd eller efterlevnad, såväl inom näringsliv som inom offentliga organisationer och myndigheter.

Program
11.30-11.50 Registrering, kaffe och smörgås
11.50-12.00 Introduktion - Professor Em Gunno Renman, KTH Vatten- och miljöteknik
12.00-12.20 Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling - Katarina Sundberg, Miljödepartementet, Agenda 2030-samordningen
12.20-12.40 Cirkulär ekonomi – en del av omställningen - Peter Wallenberg, Näringsdepartementet, Klimat och miljö
12.40-13.00 Partikelpackning ger starkare betong – har silt från sediment egenskaperna? - Åsa Laurell Lyne, forskare, RISE CBI Betonginstitutet
13.00-13.20 Silikatpartiklar till framtidens solceller - Peter Lindberg, Ocean X
13.20-14.00 Kaffe med tilltugg
14.00-14.20 Fosfor i vattenpelare – återvinning med filter/sorbent av kalciumsilikat - Professor Em Gunno Renman, KTH Vatten- och miljöteknik
14.20-14.40 Toppsediment blir ett certifierat marktäckningsmaterial - Frida Hellblom, Miljöinspektör, Vallentuna kommun
14.40-15.00 Ekologisk kompensation - Jurgita Paknia, VA-ingenjör, Roslagsvatten
15.00-16.00 Paneldiskussion och sammanfattning
- Cirkulära metoder i praktiken
- Från avfall till resurs
- Agenda 2030 ger nya regelverk
16.00 Avslutning

Pris: 950 kronor. Sista anmälningsdag: 5 februari 2019. Anmälan är bindande. Begränsat antal platser.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-09