Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storträffen - Framtidens utbildning

Välkommen till Storträffen HT-21 om utbildningarna på KTH! Arenan för diskussioner, erfarenhetsutbyten och utveckling. Alla på KTH välkomna!

Tid: Ti 2021-11-30 kl 12.30 - 16.30

Plats: ENDAST i Zoom

Exportera till kalender

30 November kl. 07.10

Storträffen kommer genomföras helt i Zoom

Vi har fått ett konstaterat fall av covid-19 som medför att vi inte kan utesluta smittrisk om Storträffen skulle genomföras fysiskt.

Anmäl dig här

Om Storträffar och PriU-grupper

För att stärka ett KTH-övergripande samarbete, erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kvalitetsstärkning av våra utbildningar arrangeras storträffen varje termin. Dessutom finns det ett flertal tematiska grupper, så kallade PriU-grupper. Dessa arenor är öppna för alla på KTH, såväl lärare, studenter som personal.

Storträffarna sker en gång per termin och fångar upp erfarenheter och synpunkter kring ett tiotal teman. De som är bordsledare ansvarar för att summera och formulera hur KTH gemensamt skulle kunna gå vidare. PriU-grupperna samlas runt enskilda specifika teman och träffas under året för att fördjupa diskussionerna och idéutvecklingen.
All intresserad personal och intresserade studenter är också välkomna.

Framtidens utbildning

Utbildningsnämndens projektgrupp Framtidens utbildning står återigen i rampljuset! (se gärna  inspelad session  från VT-21)

Efter ett omfattande arbete under det senaste året med förankring och omvärldsanalys finns nu ett flertal områden som ses som särskilt viktiga att fokusera på för utvecklingen av framtidens utbildning. 

Dessa områden har också ingått i anmälningsformuläret som alla deltagare har röstat på, så det finns goda chanser att delta i samtal under eftermiddagen kring dessa.

Exempel på diskussionsämnen att välja på

 • Examination som stödjer och fördjupar lärande 
 • Utbildningskultur för ständiga förbättringar
 • Projekt Framtidens ingenjör
 • Höra om det nya meriteringsprogrammet för lärare
 • Karrärenkäten 2021 - övergripande resultat 
 • Skrivningar i datorsal idag och i framtiden

Preliminärt schema

Tid Agenda Plats
12:30-13:20

INTRODUKTION: (sessionen spelas in)

 • Mötet öppnas (Leif Kari, vicerektor för utbildning)
 • Välkomsttal (Mikael Östling, prorektor)
 • Framtidens utbildning - Utbildningsnämndens projektgrupp

  (Leif Kari, Anna Jerbrant, Joakim Lilliesköld och Anders Johansson)

 • THS perspektiv på framtidens utbildning, lärmiljöer, studentinflytande och studiesociala situation

Zoom - https://kth-se.zoom.us/j/65606877905   

13:20–13:30 PAUS digital
13:30–13:50

PLENUM:

Pitchsession – diskussionsledarna presenterar sina teman (40 sek./tema)

Zoom - https://kth-se.zoom.us/j/65606877905
14:00–15:40

DISKUSSIONSRUNDOR

Teman och Zoomrum (Googledokument)

Teman och Zoomrum (Googledokument)
15:45–16:30

PLENUM (sessionen spelas in):

 • Diskussionsledarna summerar (1minut/tema)
 • Slutliga reflektioner och nästa steg
Zoom - https://kth-se.zoom.us/j/65606877905

Kontakt