Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Syv-dagen

Är du studie- och yrkesvägledare? Välkomna på den årliga inspirations- och informationsdagen som ordnas av Vetenskapens Hus, KTH och Stockholms universitet.

Tid: On 2021-10-20 kl 09.00 - 14.00

Plats: Online

Exportera till kalender

SYV-dagen 2021 bjuder dig på föreläsningar och diskussioner kring digitalisering och undervisning på distans, om nya erfarenheter och om framtidens universitets undervisning. Du får även med dig goda råd inom temat. Programmet genomförs på distans via Zoom.

Anmälan

Anmälan sker via formulär, senast 14 oktober. -> Syv-dagen 2021

Program

09:00 - 09:10
Moderatorerna välkomnar med att visa dagens program och ge viss information om dagen. Presentation av samordnarna och universiteten KTH, Stockholms universitet och Vetenskapens Hus.

09:10 - 09:20
Introduktionstal, Leif Kari, Vicerektor för utbildning, KTH.

09:20 – 10:00
Digital vägledning, om digital kompetens och hur du som vägledare kan arbeta med e-vägledning, Lisa Tönus, Adjunkt, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Stockholms universitet och Agneta Andersson, Studie- och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen, Karlshamns kommun.

10:00 – 10:10 PAUS

10:10 – 10:30
Tankar om framtiden, det goda i digitaliseringen och hur vi kan gå vidare och jobba med pedagogiken. Varför är det viktigt med distansutbildning – hur tänker KTH, Leif Kari, Vicerektor för utbildning, KTH.

10:30 – 10:50
Erfarenhet av digitaliseringsomställning, docent Steffen Holzkämper, universitetslektor, Stockholms universitet

10:55 – 11:15
Undervisning på distans, Stefan Stenbom, KTH

11:15 – 12:00 LUNCH

12:00 – 12:20
Hur har skolaktiviteter genomförts på distans med elever i inspirerande format? Felicia Labor, besöksledare, Vetenskapens Hus.

12:20 – 12:45
Arbetsformer kring den snabba omställningen till distansarbete, erfarenheter och lärdomar om hur detta har hanterats, Christina Sanders, övergripande ansvarig för företagets arbete med hälsa, Astra Zeneca.

12:45 - 13:10
Digital erfarenhet av nätbaserad handledning för skolelever av blivande mattelärare, Daniel Carlsson, Universitetsadjunkt, Linköpings universitet

13:15 – 13:30
SMHI visar Klimatanpassningsspelet, ett digitalt pedagogiskt verktyg som syftar till att träna upp analytisk förmåga, förmedla något komplicerat på ett lekfullt sätt, och starta diskussion. Pontus Wallin, sakkunnig klimatanpassning, SMHI.

13:30 - 13:45
Avrundning av dagen.

Moderatorn kan ge kontaktuppgifter till representanter vid KTH och Stockholms universitet.

Utvärdering.

14:00 Avslut

Kontakt

Annica Hofberg
annica.hofberg@vetenskapenshus.se

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-12