Till innehåll på sidan

KTH Sustainability Research Day 2023

Ledarskap och etik för framtiden

I en samtid präglad av eskalerande kriser har universiteten och forskningen en viktig roll att fylla. Med denna följer stora förhoppningar, förväntningar och ett förtroende som bör förvaltas väl.

Välkommen till årets KTH Sustainability Research Day där vi diskuterar forskningens ansvar för en etisk och hållbar samhällsutveckling.

Tid: To 2023-11-23 kl 13.00 - 17.00

Plats: Teknikringen 1

Videolänk: https://streamio.com/api/v1/live/6261220a6f8d8d3030000001/public_show

Språk: Svenska och engelska

Ledarskap. etik och hållbarutveckling

KTH Sustainability Research Day

Tid: To 2023-11-23 kl 13.00 - 17.00
Plats: Teknikringen 1
Språk: Svenska och engelska
Evenemanget kommer att sändas online för de som inte har möjlighet att delta på plats. Länk till sändingen läggs upp närmare tiden.

Anmäl dig här

KTH:s forskning och utbildning har ett stort genomslag i samhället, och med detta följer ett stort ansvar att bidra till en hållbar omställning. Våra forskare har en tradition av att leverera kunskap, teknik och innovationer av hög kvalitet som löser dagens stora utmaningar. Etiska överväganden och ledarskap är centrala för forskningens kvalitet och implementering i samhället.

Välkommen till en dag där vi ska diskutera vad det innebär att bedriva forskning i framkant i en värld med tydliga behov och många målkonflikter. Frågor vi ska diskutera: För vem utvecklar vi teknik och innovationer? Hur undviker vi att nya lösningar skapar nya problem? Och vad innebär ett etiskt ledarskap?

Keynote talare

Julia Romanowska
Julia Romanowska är forskare, medicine doktor från Karolinska Institutet och har en konstnärlig masterexamen från Kungliga Musikhögskolan. Hon har varit verksam som slagverkare, programmerare samt organisations- och ledarskapsutvecklare.

Program

Notera att det finns möjlighet att ställa frågor till forskarna under programmets gång. Dagen avslutas med mingel och lättare förtäring.
(Med reservation för ändringar)

13:00 Välkommen

Karin Larsdotter , projektledare KTH Sustainability Office och deputy director of KTH Climate Action Centre

13:05 Forskningens roll och ansvar på KTH

Annika Borgenstam , vicerektor för forskning, KTH

13:20 Ledarskap, konsten och människans ansvar

Julia Romanowska
Inom ramen för ett forskningsexperiment ställs en grupp chefer inför ett nytt ledarskapskoncept som i alla avseenden skiljer sig från de traditionella. Drabbade av starka konstnärliga upplevelser konfronteras de med livets mest fundamentala frågor. Hur påverkar det deras syn på makt och ansvar?

13:50 KTH - Bredare än teknik och innovation

Elisabeth Ekener  (social hållbarhet), Sara Borgström  (miljömässig hållbarhet) och Göran Finnveden  (ekonomisk hållbarhet)

Som tekniskt universitet bidar KTH:s forskning till samhället med kunskap, teknik och innovation. Samtidigt ska man ställa frågan – vem och vad är forskningen till för? Ny teknik och innovationer behövs men är inte den enda faktorn för att skapa en hållbar framtid. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: den sociala, miljömässiga och den ekonomiska. 

14.35 PAUS  

15:05 Att navigera bland etiska dilemman inom forskning. Forskning från KTH för en hållbar framtid  

What ethical aspects attach when academics collaborate with the public sector and perform research in the public sphere?
Barbro Fröding , Docent in Philosophy

This talk introduces a smart city research collaboration between KTH, MIT and the City of Stockholm and gives concrete examples of how one can work with the ethical aspects in such projects in order to promote reflection, increase knowledge and provide support for the ethics work.

The benefits of integrated sustainable development planning: the example of climate and health
​​​​​​​Francesco Fuso Nerini ​​​​​​​, Ass. Professor, Director of the KTH Climate Action Centre

Anthropocene History
Sabine Höhler , Professor of Science and Technology Studies, Head of Department of Philosophy and History

In 2024, a new Center for Anthropocene History at KTH will start exploring the Anthropocene as a new geological age that has far-reaching implications for our understanding of humans’ place on Earth. The talk addresses our responsibilities and our possibilities as researchers facing contemporary global environmental challenges.

The Energy Footprint of Carbon Capture and Sequestration
Christophe Duwig ​​​​​​​ Dept. Chemical Engineering, KTH Energy Platform & KTH Climate Action Centre KTH 

Artificial Intelligence and Industrial Transformation
Mats Engwall , Professor KTH and Emrah Karakaya , Docent KTH

This talk introduces some insights from an ongoing Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) project, which aims to explore how the technology shift to artificial intelligence might transform industry in Sweden, as well as poses some open-ended questions regarding ethics and sustainability of such transformations.

16:25 Sammanfattande diskussion

Annika Borgenstam, Julia Romanowska, Göran Finnveden and ​​​​​​​ Wouter Metsola van der Wijngaart ​​​​​​​​​​​​​​.

17:00 Mingel

Registrering

Anmälan är nu stängd.

För att registrera en sen anmälan, vänligen maila: evenemang@kth.se ​​​​​​​ med namn och kontaktuppgifter på de gäster som vill deta.

Evenemanget kommer att sändas online för de som inte har möjlighet att delta på plats. Sändningen finns på toppen av den här sidan och går också följa via följande länk: KTH Sustainability Research Day ​​​​​​​.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-11-27