Till innehåll på sidan

A study of bubble behaviors in a liquid steel bath

Tid: Fr 2015-05-22 kl 10.00

Plats: Sal Sefström, M131, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Yonggui Xu , Materialvetenskap

Granskare: Dr. Dong-Yuan Sheng, Westinghouse Electric Sweden, Västerås

Huvudhandledare: Prof. Pär Jönsson