Till innehåll på sidan

An Organizational Perspective on the Business Value of BIM

Tid: Fr 2015-12-11 kl 13.00

Plats: Sal L43, Drottning Kristinas väg 30, KTH

Ämnesområde: Företagsekonomi

Licentiand: Susanna Vass

Granskare: Professor Henrik Linderoth, Jönköpings universitet

Huvudhandledare: Docent Tina Karrbom Gustavsson