Till innehåll på sidan

Application of Non-contact Resonance Testing for Low temperature behavior of asphalt concrete

Tid: Ti 2019-01-22 kl 10.00

Plats: U61, Brinellvägen 28, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap, inriktning Byggnadsmaterial

Respondent: Abiy Bekele

Opponent: Docent Safwat Said, VTI, Linköping

Handledare: Nils Rydén