Till innehåll på sidan

Applications of Systems Thinking within the Sustainibility Domain: Product Design, Product Systems and Stakeholder Perspectives

Tid: Fr 2013-06-14 kl 14.00

Plats: Sal E2, Lindstedtsvägen 3, KTH

Ämnesområde: Industriellt miljöskydd

Licentiand: Rafael Laurenti

Granskare: Assoc. Prof. Mattias Lindahl

Huvudhandledare: Assoc. Prof. Björn Frostell