Till innehåll på sidan

Chemicals in consumer products - Towards a safe and sustainable use

Tid: Fr 2012-11-23 kl 13.00

Plats: Seminarierum 231, Teknikringen 78 B, KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys

Licentiand: Linda Molander

Granskare: Docent Mattias Öberg

Huvudhandledare: Professor Christina Rudén