Till innehåll på sidan

CHITOSAN BIOPOLYMER AS AN ADSORBENT FOR DRINKING WATER TREATMENT - Investigation on Arsenic and Uranium

Tid: Fr 2015-06-05 kl 10.15

Plats: Sal V1, Teknikringen 76, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Licentiand: Md Annaduzzaman

Granskare: Professor Joydeep Dutta, KTH

Huvudhandledare: Professor Prosun Bhattacharya

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2015-05-19