Till innehåll på sidan

Classification of plethories in characteristic zero

Tid: Må 2015-12-07 kl 10.00

Plats: Seminarierum 3418, Matematik, Lindstedtsvägen 25, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Matematik

Licentiand: Magnus Carlsson , Matematik

Granskare: Professor Lars Hesselholt, Dept of Mathematical Sciences, University of Copenhagen, Köpenhamn, Danmark

Huvudhandledare: Lektor Tilman Bauer