Till innehåll på sidan

Development and evaluation of hybrid joining for metals to polymers using friction stir welding

Tid: Fr 2015-09-25 kl 10.00

Plats: Sal M312, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Industriell produktion

Licentiand: Wallop Ratanathavorn , Industriell produktion

Granskare: Univ. Lektor. Stefan Hallström, Farkost och Flyg, KTH

Huvudhandledare: Adj. Prof. Arne Melander