Till innehåll på sidan

Development of a Morphology-based Analysis Framework, for Asphalt Pavements

Tid: Fr 2015-05-08 kl 10.00

Plats: B26, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot transportinfrastruktur

Licentiand: Ibrahim Oladele Onifade

Granskare: Professor William G. Buttlar, University of Illinois at Urbana-Champaign

Huvudhandledare: Professor Björn Birgisson