Till innehåll på sidan

Effects of manufacturing chain on mechanical performance - Study on heat treatment of powertrain components

Tid: On 2015-05-13 kl 14.00

Plats: Sal M311, Brinellvägen 68, KTH

Ämnesområde: Industriell produktion

Licentiand: Johan Fahlkrans , Industriell produktion

Granskare: Prof. Stefan Jonsson, Mekanisk Metallografi, KTH

Huvudhandledare: Prof. Arne Melander