Till innehåll på sidan

Energy efficient and economic renovation of residential buildnings with low-temperature heating and air heat recovery

Tid: Fr 2015-09-18 kl 13.00

Plats: "Övningssal 25", plan 2, Brinellvägen 23, Institutionen för byggvetenskap, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot strömnings- och klimatteori

Licentiand: Marcus Gustafsson

Granskare: Docent Rahmatollah Khodabandeh, KTH, Energiteknik

Huvudhandledare: Professor Sture Holmberg