Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Etniskt entreprenörskap, sociala nätverk och konflikthantering: Fallstudie om assyriskt företagande i Sverige

Tid: Ti 2023-06-13 kl 14.00

Plats: BoraBora, Teknikringen 10B, Campus, video conference

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/63021498946

Språk: Svenska

Ämnesområde: Företagsekonomi

Licentiand: Feyyaz Kerimo , Fastighetsekonomi och finans

Granskare: Professor Lars Silver, UMEÅ UNIVERSITET

Huvudhandledare: Professpr Mats Wilhelmsson, Fastighetsekonomi och finans

Exportera till kalender

QC 20230525

Abstract

Huvudämnet för denna studie är de svårigheter som etniska entreprenörer möter för att etablera sina företag, hur och i vilken utsträckning de drar nytta av sina sociala nätverk, användningen av informella system och konflikthantering. Urvalet av studien består av assyriska entreprenörer som är verksamma inom olika sektorer i Sverige. En detaljerad intervju genomfördes med 20 assyriska entreprenörer. Resultaten av studien visar om den viktiga roll som det privata sociala nätverk som assyriska entreprenörer spelar i etableringsprocessen av företagen och hur entreprenörerna hanterar sina företag.

Syftet är undersöka vilka svårigheter assyriska företagare i Sverige har att hitta finansiellt kapital under etableringsfasen och vilka finansieringslösningar de har utvecklat. Tidigare forskning har visat att invandrarföretagare upplever diskriminering vid tillgång till kapital, vilket kan leda till att många företagare lägger ner sina företag. Därför fortsätter forskningen att undersöka problemet med invandrarföretagares tillgång till kapital. 

Den här studien är inriktad på den teoretiska grunden för studier om entreprenörskap i småföretag. För det första uppmärksammas betydelsen av faktorer som finansiellt kapital, humankapital och socialt kapital som påverkar företagsstarten. För det andra visas genom en analys av befintliga teorier om etniskt entreprenörskap att det är nödvändigt att beakta teorier om mänskligt, socialt och kulturellt kapital tillsammans. För det tredje betonas att konflikter kan ha en betydande inverkan på företagets framgång.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-327204