Till innehåll på sidan

First Principles Modelling of Clean Energy Materials

Tid: Fr 2015-06-12 kl 10.00

Plats: Sal Sefström, M131, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Pjotrs Zguns , Materialvetenskap

Granskare: Prof. Susanne Mirbt, Inst. för fysik och astronomi, Materialteori, Uppsala universitet

Huvudhandledare: Prof. Natalia Skorodumova