Till innehåll på sidan

Industrial Ecology Approaches to Improve Metal Management: Three Modeling Experiments

Tid: Fr 2015-05-08 kl 13.00

Plats: Sal D3, Lindstedtsvägen 5, KTH

Ämnesområde: Industriell ekologi

Licentiand: Rajib Sinha

Granskare: Docent Amid Rashid, KTH

Huvudhandledare: Professor Björn Frostell

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2015-04-12