Till innehåll på sidan

Industrial Ecology Methods within Engagement Processes for Industrial Resource Management

Tid: Ti 2013-06-11 kl 10.00

Plats: Sal E3, Osquarsbacke 14, KTH

Ämnesområde: Industriellt miljöskydd

Licentiand: Graham Aid

Granskare: Adj. Prof. Magnus Enell

Huvudhandledare: Doc. Maria Malmström